İslami İlimler Enstitüsü

İslami İlimleri Enstitüsüne Hoşgeldiniz.


Kıymetli Akademisyenler ve Öğrenciler;

Büyük krizlerle başlayan 21. yüzyılın hâlâ “dünya düzeni” kurulabilmiş değildir. Bu düzensizlik siyasi, iktisadi, sosyal vb. birçok sahada krizler meydana getirmekte, var olanları da derinleştirmektedir. Krizin derinden yaşandığı sahalardan birisi de dinin insanın hayatında oynayacağı role dairdir. Bizler, yerel ve küresel düzeyde İslâm’ın en fazla tartışıldığı bir dönemi idrak ediyoruz. Böylesi bir dönemde İslâm’ın ifrat ve tefritten uzak bir zeminde sahih anlaşılması hayati önemi haizdir. İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü olarak sahih İslâm tasavvurumuzu dünden bugüne taşımak, temel İslâmî ilim disiplinlerinde uzmanlar yetiştirmek ve yeni bir paradigma inşasında üzerimize düşeni ifa etmek üzere yola çıktık.

Hakkımızda


Enstitü Kurulu


Yüksek Lisans Programlarımız


Doktora Programlarımız


Yerleşkelerimiz

Süleymaniye Külliyesi

1550’de inşasına başlanan ve içerisinde bulunan yapıları peyderpey 10 senede tamamlanan Süleymaniye Külliyesi’nde yer alan Mülazimler Medresesi, Darulhadis, Darulkurra, Medrese-i Salis ve İmaret; 2018-2019 Akademik Yılı’ndan itibaren Üniversitemize bağlı Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler Enstitüsü ile Onur Programı’na ev sahipliği yapacak. Yüzyıllarca ilim tedris edilen Süleymaniye Medreselerinde yaklaşık 100 yıldır eğitim yapılamıyordu.

Öğrencilerimiz ve Yönetim Kadromuz

Lisans Üstü Programlarımız

Sizleri karşılaştırmalı eğitimi öncelikleyen, akademik dünyada söz sahibi, yetkin bir üniversitede birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Süleymaniye Külliyesi